...

In 2004 waren de huisartsen nog goed voor 49,5 miljoen patiëntencontacten (consultaties en huisbezoeken samen). Daaronder waren er 17 miljoen huisbezoeken. In 2013 was het aantal patiëntencontacten gestegen tot 57,3 miljoen, maar het aantal huisbezoeken gedaald tot iets minder dan 13 miljoen.WachtdienstcijfersDe grootste stijging van het aantal raadplegingen is dan ook te vinden in het dokterskabinet, van 28 miljoen in 2004 naar 33 miljoen in 2013. Wel moeten we sinds 2008 daar ook de wachtdiensten officieel bijtellen, in 2013 toch goed voor 4 miljoen prestaties. Ook de zogenaamd dringende raadplegingen en dringende huisbezoeken, in 2013 goed voor 650.000 stuks, worden apart vermeld.Ook de patiënten met een globaal medisch dossier (GMD), verlenging GMD en preventie-GMD zijn in de lijst niet opgenomen. Het aantal raadplegingen van patiënten met een GMD stijgt van 3,11 miljoen in 2008 naar 5,7 miljoen in 2013.Uiteraard heeft dit alles gevolgen voor de huisartsenfinanciering door het Riziv. Die is in tien jaar tijd gestegen met 417 miljoen euro, tot 1,2 miljard euro in 2013 - een toename met meer dan 50%.SpecialistenOok bij de specialisten, exclusief de urgentiegeneeskunde, kunnen we de jongste tien jaar spreken van een stevige stijging van het aantal patiëntencontacten: van 23,9 miljoen in 2004 naar 28,2 miljoen in 2013. De Riziv-uitgaven voor specialisten stegen van 377 miljoen euro in 2004 naar 646 miljoen euro in 2013, dus goed voor een toename met meer dan 70%.