...

Gebruikers van pakketten als HealthOne en Medidoc kunnen de gegevens over zorgtrajectpatiënten nu 'automatisch' opladen. Maar Windoc-gebruikers moeten nog even wachten op versie 8.3.3.De nieuwe versie van Windoc zal de exportmodule voor de datacollectie van het Achil-project omvatten. Met deze module is het mogelijk de gevraagde (klinische) gegevens over uw zorgtrajectpatiënten te exporteren en op te laden via de website van Achil. Ze komen dan, geanonimiseerd, terecht bij het Wetenschappelijke Instituut voor Volksgezondheid, die de gegevens verwerkt voor een evaluatie van het zorgtrajectsysteem. Het aanleveren van gegevens is een verplicht onderdeel van het contract.De producent van Windoc verzekerde de redactie dat de nieuwe versie in de loop van augustus beschikbaar komt. Huisartsen moeten hun gegevens tegen het eind van deze maand wel hebben opgeladen. Belangstelling is erPakketten als HealhtOne en Medidoc leverden in de afgelopen weken al zo een exportmodule aan hun gebruikers. Die kunnen daarmee een bestand aanmaken met gegevens over al hun zorgtrajectpatiënten in het EMD, die dan in een keer kunnen worden doorgestuurd.In Halle organiseerde de huisartsenkring een opleiding om de procedure uit te leggen? Vijftien Medidoc- en zeven HealthOne-gebruikers kwamen daar op af. Dat toont dat artsen wel degelijk belangstelling hebben om op deze manier tewerk te gaan.Achil doet zijn werk. Noch het manueel invoeren, noch de automatische procedure lijken onoverkomelijke problemen op te leveren. Al vangt de redactie af en toe klachten op, onder meer over de (on)bereikbaarheid van de Helpdesk.Druk op de knopVooral het gebrek aan flexibiliteit van het systeem wordt aan de kaak gesteld. Bij de minste afwijking worden de gegevens of het bestand geweigerd. Je krijgt dan wel een foutenrapport dat het moet mogelijk maken de zaken recht te zetten.De gegevens moeten in een bepaald formaat worden aangeleverd (één cijfer na de komma, de juiste eenheid gebruiken ...). Maar er is nog een gebrek aan standaardisatie voor het communiceren en bewaren van laboratoriumresultaten, en dat vraagt extra aandacht van de arts. De waarde voor HbA1c moet voor Achil nog als een percentage worden uitgedrukt.Het had allemaal vlotter gekund wanneer een echte automatische export via het internet mogelijk was geweest, met een spreekwoordelijke druk op de knop en zonder de manipulatie van een bestand. Manuele input had de uitzondering moeten zijn voor wie nog geen EMD gebruikt, niet de regel voor het grootste gedeelte van de artsen dat geen zin heeft om te experimenteren. Dat had misschien meer artsen helpen overtuigen dat zorgtrajecten echt de gewenste stap zijn naar een vernieuwde zorg.