...

Vanaf dit jaar krijgen artsen die zich volledig conventioneren een accrediteringsforfait van 1.027,81 euro. Ze krijgen 434,18 euro meer dan hun collega's die deconventioneren of zich maar partieel conventioneren: een bonus van 73%. Wie het akkoord geheel of gedeeltelijk weigert, blijft steken op 593,63 euro, het bedrag van 2011. Dat staat in het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2012 maar dringt pas nu door tot de artsen op het terrein. Het is een toegeving aan de ziekenfondsen die de dokters zoveel mogelijk willen aanmoedigen om het tarievenakkoord te volgen. Wie de conventie afwijst, verliest niet alleen het sociaal statuut van 4.325 euro maar levert ook 434 euro in op zijn of haar accreditering. Die koppeling van het accrediteringsforfait aan de conventiestatus wekt onthutste reacties op. De maatregel creëert ongelijkheid tussen geaccrediteerden en discrimineert artsen die deconventioneren, heet het. Sommigen vragen zich luidop af of dit punt uit het akkoord wel voorbij de Raad van State raakt. Dat artsen die zich voldoende bijscholen recht hebben op een kwaliteitslabel, ongeacht of ze verbonden zijn of niet, was van bij de start van de accreditering in 1994 een belangrijk uitgangspunt voor de Bvas. Marc Moens (Bvas) geeft toe dat "dit heilige principe sneuvelde in het bikkelharde spel van geven en nemen" tijdens de onderhandelingen voor het nieuwe akkoord. De wachtdienst van Hamme stuurde al een verontwaardigde brief richting accrediteringsstuurgroep. Een groot deel van de aangesloten huisartsen deconventioneert omdat ze niet akkoord gaan met de inhoud van de conventie. Ze pikken het niet dat ze voor die "rechtlijnige houding" afgestraft worden met een lagere accrediteringsvergoeding. Dokter Bruno De Gendt uit Grembergen: "Vooral voor de verantwoordelijken van de navorming is dat erg, zij steken uren in overleg en sturing van de sprekers en maken van elke Lok-vergadering iets schitterends. Zij zorgen voor onze accreditering maar worden als gedeconventioneerde gepenaliseerd in hun accrediteringsforfait."