...

De bedoeling is om over te schakelen van een facultatief systeem voor kennisevaluatie naar een meer doeltreffende aanpak in het voordeel van de patiënt en een betere aanwending van de middelen, zo luidt het in het document dat momenteel op tafel ligt.De evaluatie gebeurt niet langer op basis van de tijd die men spendeert aan navorming, maar in functie van het behaalde resultaat. Er moeten daartoe kwaliteits- en doeltreffendheidsindicatoren worden opgesteld uitgaande van de activiteit van de zorgverstrekkers. Lees het volledige artikel morgen in Artsenkrant.