...

Het Riziv wil hier haast mee maken - voorstellen voor een nieuwe accreditering hadden eigenlijk al op 30 september op tafel moeten liggen. Maar de sokkelwet - de 'wet op de kwaliteit van praktijkvoering' - kwam ook maar pas rond deze datum op de ministerraad. Het lot van die wet is heel onduidelijk. "We hebben er zelfs weken werk aan besteed. Maar de tekst is nog niet ingediend bij het Parlement - het ontwerp zal wellicht tussen de plooien van de geschiedenis verdwijnen", betreurt dokter Marc Moens.Een werkgroep wordt samengesteld met zes vertegenwoordigers van de artsen van de NCAZ, evenveel van de ziekenfondsen, drie van de accrediteringsstuurgroep en drie van de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie. Het voorstel moet op 30 juni klaar zijn, eind maart komt er een voorlopig rapport. Het zal heel wat werk vereisen om bijvoorbeeld de LOK's inhoudelijk te ondersteunen, niet alleen voor huisartsen maar voor alle 30 specialismen, onderstrepen zowel Marc Moens als Reinier Hueting (Kartel). De werkgroep bekijkt ook een billijkere verdeling van de vergoeding over artsen.Binnenkort wordt de samenstelling van de accrediteringsstuurgroep en van de NRKP vernieuwd. Dokter Moens, die er van bij de eerste vergadering in december 1993 bij was en 15 jaar lang het voorzitterschap waarnam, zal zichzelf niet opvolgen en geeft graag de fakkel door.