...

Twee jaar geleden publiceerde het Vlaamse Agentschap Gezondheid en Zorg het eisenkader voor de 'high-level desinfectie van warmtegevoelige flexibele endoscopen met lumen'. Het is evenwel nog niet geïmplementeerd omdat er heel wat onenigheid over bestaat.Desondanks hebben veel ziekenhuizen hun maag-darm-leverdiensten al verbouwd om te voldoen aan de eis voor een scheiding tussen vuile en reine zones in het desinfectielokaal, en tussen het desinfectielokaal en het bewaarlokaal. Een terechte voorwaarde volgens alle artsen die we spraken, hoewel de financiering ervan niet in elk ziekenhuis probleemloos verloopt.Geen tegemoetkoming"Wij hebben nooit tegemoetkoming voor desinfectie van de medicomut gekregen", vertelt Jean-Louis Coenegrachts, voorzitter de Belgische beroepsvereniging van maag-darmartsen (VBS-BBMD). "Toen ik op de vergadering over het eisenkader vroeg of er financiering voor was, kreeg ik als antwoord dat dat federale materie is", vertelt hij."We hebben de desinfectiekost volgens het eisenkader berekend, die komt op 40 à 50 euro per desinfectie", legt Coenegrachts uit. Het honorarium van bijvoorbeeld een linker coloscopie bedraagt slechts 46,37 euro. "Als je zoiets implementeert, moet je de mensen die het moeten betalen mee aan tafel vragen", stelt een andere gastro-enteroloog. "In dit geval zijn dat de gastro-enterologen, pneumologen, urologen, NKO's en de federale regering. Dat is niet gebeurd.""Wij zijn toevallig bij de vergaderingen over dat eisenkader uitgekomen", vertelt Guido Deboever, gastro-enteroloog en ook lid van het VBS. "Wij zijn vragende partij voor kwaliteitsvolle voorreiniging, reiniging en desinfectie, maar niet voor extra criteria, die niet 'evidence-based' zijn, zonder bijkomende financiering", stelt hij.Zo stelt het kader dat een endoscoop na desinfectie maar vier uur bewaard mag worden, tenzij er speciale droog- of bewaarkasten voorzien zijn. "Zo'n droogkast kost al gauw 30.000 euro zonder installatie en onderhoud", vertelt Deboever. "Op een gemiddelde gastrodienst heb je er twee of drie nodig. Dat is toch een grote investering voor eisen die niet 100% 'evidence-based' zijn." "Naar het wetenschappelijke bewijs voor die bewaartijd van vier uur zijn we nog altijd op zoek", voegt Coenegrachts toe.NulmetingEen andere eis is dat de verpleging alle stappen van voorreiniging, reiniging, desinfectie, droging en bewaring traceerbaar scannen. "Daarmee lach je met de beroepsernst van je verpleging", reageert een andere maag-darmarts. "De koppeling scoop-patiënt-desinfectiemachine is essentieel om contaminatie te traceren. Maar elke handeling van de verpleging door diezelfde verpleging laten registreren is tijd- en geldverspilling."De zorginspectie deed in 2015 via enquêtes en 12 plaatsbezoeken een peiling naar de huidige desinfectiepraktijken binnen ziekenhuizen. Die moet als nulmeting dienen voor de verdere implementatie van het eisenkader. De resultaten zijn ze nog aan het verwerken. Zorg en Gezondheid Vlaanderen laat in een reactie weten dat het de verdere uitwerking met een nog samen te stellen expertengroep zal bekijken en dat er bilateraal overleg komt met het federale niveau voor financiering.Omdat al zo veel ziekenhuizen zich aan het eisenkader en de accreditatienormen hebben aangepast, vrezen de maag-darmspecialisten die wij spraken dat de nulmeting enkel zal dienen om het kader er onveranderd door te duwen zonder adequate financiering.