...

Het is Bart Dehaes die als ondervoorzitter van de BVAS het voorstel lanceert - dokter Dehaes is trouwens ook voorzitter van de stuurgroep accreditering. Zijn redenering is dubbel. Het was de voorbije periode niet mogelijk om punten voor de accreditering te verzamelen. Bijscholingen en LOK's waren tijdens de lockdown niet mogelijk. Het aanbod van bijscholingen blijft nog wel enige tijd laag.Voorstellen om de lat wat lager te leggen om de accreditering te behalen vragen discussie en moet langs een hele rij overlegorganen passeren - en vervolgens nog de ministerraad. Dat duurt minstens een half jaar.Artsen hebben sowieso (virtuele) vergaderingen en webinars bijgewoond over de triage, opvang, testing en tracking van covid-19. Beloon hen daarvoor, is het andere onderdeel van zijn redenering.De cps zouden deels gelden voor een deelname aan een LOK, en deels voor het onderdeel 'ethiek en economie'.Het voorstel werd ook in de sociale media gelanceerd.