...

In Artsenkrant van vorige vrijdag (nr. 2419) meldden we dat op 28 september het Leuvens Instituut voor GezondheidszorgBeleid (LIGB) van wal steekt. Net als het LIGB komt AccentVV voort uit het Centrum voor Ziekenhuiswetenschap en Verplegingswetenschap (CZV) dat ophoudt te bestaan. Maar waar het LIGB vooral management en beleid op meso- en metaniveau bestudeert, heeft accentVV de ambitie een "toonaangevend wetenschappelijk centrum te zijn dat de kwaliteit van de verpleegkundige en vroedkundige zorg maximaliseert." De onderzoeksdomeinen richten zich vooral op het ontwikkelen en testen van zorginterventies, het optimaliseren van de zorgorganisatie op micro- en macroniveau, het implementeren van effectieve interventies en de zorgethische aspecten en persoonsgerichte verpleegkundige- en vroedkundige zorg.37 medewerkersMen zet in op hoger opgeleide verpleegkundigen en vroedvrouwen als sleutelfiguren in kwaliteitsvolle zorg. Voorts ijvert het nieuwe centrum voor professionalisering en samenwerking met andere disciplines, zorg- en beleidsorganisaties, opleidingsinstellingen, patiëntenverenigingen enz. De nieuwe academische afdeling telt 37 medewerkers en staat onder leiding van professor Theo van Achterberg, hoogleraar kwaliteit van zorg. Bekende namen zijn nog Bernadette Dierckx de Casterlé, deeltijds hoogleraar verpleegkunde en verpleegkundige ethiek en professor Koen Milisen, hoogleraar geriatrische verpleegkunde en voorzitter van het expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen.G.V.