...

Aldus minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) gisterenavond bij de officiële kick-off van het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid (LIGB, lees ook Artsenkrant 2419 blz. 6). KU Leuven-rector Rik Torfs sprak het openings- en slotwoord uit.Juiste investeringen? Maggie De Block stelde op basis van de enquêteresultaten 'ziekenhuisbeleid en -financiering' uitgevoerd door Artsenkrant en Healthcare Magazine vast dat de kennis over ziekenhuismanagement, financiering... bij artsen, middenkader enz. eerder gebrekkig is. "Er is dus nood aan meer expertise en vorming. Dat geldt niet alleen voor ziekenhuizen maar evenzeer voor andere deelsectoren in de gezondheidszorg. Het nieuwe instituut kan hierin een rol spelen. Het LIGB heeft immers een brede focus die veel verder gaat dan enkel de ziekenhuizen," aldus De Block. Ze verwees ook naar de maandagmiddag voorgestelde Maha-analyse. "De jaarrekeningen van de ziekenhuizen zijn niet verslechterd. Daarmee zijn uiteraard niet alle problemen van de baan. De financiële situatie van de ziekenhuizen blijft precair. De instellingen investeren heel veel. Vraag is echter of ze in de juiste zaken, die inspelen op de behoeften van de volgende decennia, investeren." De minister herhaalde dat hervormingen gebeuren op basis van wetenschappelijke evidentie. Onder andere op grond van studies uitgevoerd door het federale Kenniscentrum. "Zo zal nagegaan worden wat de toekomstige nood aan ziekenhuiscapaciteit is. Hoe evolueert zorg op afstand? Het dagziekenhuis?" De drietrapsfinanciering in pathologiegroepen -laag-, medium- en hoogvariabele zorg- zal onderzocht worden door het KCE in samenwerking met de dienst datamanagement van de FOD Volksgezondheid en het Riziv." Verder herinnerde De Block eraan dat het KCE tegen de zomer van 2016 een studie uitbrengt over een optimaal kader voor de diensten spoedgevallen.Nieuw paradigma Professor Wim Robberecht, vice-rector KU Leuven had er voordien op gewezen dat onze gezondheidszorg onder druk staat. Door de vooruitgang van de geneeskunde is heel wat acute zorg chronisch geworden. Vergrijzing en de steeds zelfstandiger wordende patiënten gecombineerd met een aantal andere elementen zorgden ervoor dat de gezondheidszorg aan een nieuw paradigma toe is", dixit Robberecht. "Daarin staan een meer patiëntgeoriënteerde en waarde-gedreven zorg centraal." Heel wat elementen blijven evenwel onbekend. "Er is de evolutie naar meer netwerking. "Niemand weet echter wat netwerken precies inhouden. Ook het juridisch kader ontbreekt. Andere nieuwigheid: big data. Waar begint 'big'? Zeker is dat Google en Apple hier mee het veld bepalen." Kortom, voor Robberecht zijn er redenen genoeg om een kenniscentrum zijn input te laten doen. "Het LIGB binnen biomedische wetenschappen en de UZ Leuven kan hierin een belangrijke rol spelen. Het LIGB is een uniek concept dat ook terugvalt op bijna de helft van de Vlaamse ziekenhuisbedden via het VZN KU Leuven. Bovendien werken we niet enkel multidisciplinair en met andere faculteiten samen maar ook interuniversitair met de UGent", aldus nog Robberecht.