...

De nieuwe Academie voor de Eerste Lijn (Primary Care Academy - PCA) is een netwerk van organisaties, een kennishub voor de eerste lijn. Ook het Vlaams Patiëntenplatform en het Wit-Gele Kruis zijn erbij betrokken. De PCA moet voor meer onderzoekscapaciteit over de eerste lijn in Vlaanderen zorgen. Ze zal de eerstelijnszones ondersteunen door kennis op te bouwen over persoonsgerichte zorg, en door innovatieve instrumenten en actieplannen te ontwikkelen. Voorts moet de Academie de vormingsbehoeften van de zorgverleners helpen invullen.De nieuwe Academie focust zich op de problemen van personen met matig complexe zorgvragen. Ze speelt in op de maatschappelijke tendensen en de beleidskeuzes. Het Eerstelijnsdecreet dat de Vlaamse overheid begin december 2018 goedkeurde, deelt Vlaanderen op in 60 eerstelijnszones waar lokale besturen, zorg- en welzijnsactoren nauw zullen gaan samenwerken (zie ook het artikel over Vivel).De trekkers van het consortium zijn prof. Roy Remmen (Universiteit Antwerpen) en dr. Emily Verté (VUB). Daarnaast zijn teams betrokken van de KU Leuven, UGent, Hogeschool Gent, Karel de Grote-Hogeschool, Arteveldehogeschool Gent, Thomas More Hogeschool, UCLL en VIVES.De middelen van het Fonds Dr. Daniël De Coninck zullen dienen om de loonkosten van een aantal onderzoekers te financieren, een communicatieplatform op te zetten en jaarlijks een publiek evenement te organiseren.Remmen is blij met de extra middelen: "Onderzoekers van de eerstelijnszorg moeten concurreren met onderzoekers die met ziekenhuiszorg bezig zijn. Vragen zoals wat werkt en niet werkt in de eerstelijnszorg komen daarmee vandaag veel minder aan bod."Het Fonds ondersteunt met eenzelfde bedrag een gelijkaardige interdisciplinaire leerstoel van een Franstalig Waals-Brussels consortium.De Academie gaat van start met een kick-off meeting op 28 januari.