...

De KAGB richt vooreerst een negental adviezen aan het parlement, betreffende de euthanisiewetgeving voor minderjarigen. Zo wijst de Academie er op dat de voorwaarden uit de euthanasiewet van 2002 strikt moeten worden nageleefd. Dat betekent dat het minderjarige kind oordeelsbekwaam en bewust moet zijn op het ogenblik van het verzoek om euthanasie. Ook moet er aanhoudend ondraaglijk fysiek lijden zijn, het gevolg van een ernstige en ongeneeslijke aandoening. En het verzoek moet vrijwillig, overwogen en herhaaldelijk worden geformuleerd, zonder externe druk.OverwegingHet is voor de KAGB dus belangrijk dat er een "periode van overweging" is en dat euthanasie niet kan worden gevraagd bij een psychiatrische pathologie. Maar ook moeten eventuele gewetensbezwaren van artsen worden gerespecteerd.De oordeelsbekwaamheid van de minderjarige patiënt moet volgens de Academie worden onderzocht door een multidisciplinair pediatrisch team en er is een raadpleging door een tweede kinderarts of kinderpsychiater nodig.Dat ook de ouders bij het verzoek moeten worden betrokken, is voor de KAGB evident, net als een gepaste begeleiding van de familie voor, tijdens en na het overlijden van het kind. En tot slot moet er volgens de KAGB na het overlijden een evaluatie komen.OnderwijsBijkomend aan de nieuwe euthanasiewetgeving heeft de Academie enkele extra aanbevelingen. Zo vraagt de KAGB euthanasie bij minderjarigen te verbinden aan de algemene problematiek van levenseindezorg van het kind.De ontwikkeling van de pediatrische palliatieve zorg moet worden voortgezet en er zou aangepaste financiering moeten worden uitgewerkt. Verpleegkundigen en artsen in opleiding dienen onderwezen te worden over de levenseindeproblematiek.En tot slot vraagt de KAGB een onderzoek naar de reële omvang van euthanasie bij minderjarigen.