...

De studie GAP-AF helpt om de optimale werkwijze in geval van ablatie te bepalen, terwijl de studie SARA (Study of Ablation Versus antiaRhythmic Drugs in Persistent Atrial Fibrillation) aantoont dat ablatie betere resultaten oplevert dan medicatie in geval van persisterende VKF.