...

Het betreft ibrutinib, een brutontyrosinekinaseremmer, dat een responspercentage van 70% geeft bij patiënten die niet reageren op de bestaande behandeling of een relaps vertonen. New Yorkse vorsers hebben onlangs het therapeutische potentieel van immunotherapie bevestigd (2). Immunotherapie zou een volledige remissie bewerkstelligen bij 88% van de volwassenen met een refractaire of een recidief van acute lymfatische B-celleukemie. In die studie hebben 16 patiënten een injectie van genetisch gewijzigde, autologe immuuncellen gekregen. Een groep van de Universiteit van Montreal tot slot heeft bij proefdieren en op humane cellen aangetoond dat de leukemische stamcellen die ten grondslag liggen aan de ziekte, aan de resistentie tegen behandeling en aan relaps, na inactivering van het gen BRG niet meer in staat zijn om zich te delen, te overleven en nieuwe tumoren te vormen (3). Met andere woorden, de kanker neemt niet meer toe. Nu moeten we dus gaan zoeken naar geneesmiddelen die het BRG-gen kunnen blokkeren. referenties: (1) Le Figaro, 19 februari 2014 (2) Science Translational Medicine, 19 februari 2014, DOI: 10.1126/scitranslmed.3008226 (3) Blood, 29 januari 2014, DOI: 10.1182/blood-2013-02-483495