...

In een nieuwe studie is inderdaad aangetoond dat aanwezigheid van de familie een gunstige invloed heeft op psychologische variabelen, niet interfereert met de medische inspanningen, de stress bij het verzorgingsteam niet verhoogt en geen medisch-wettelijke conflicten veroorzaakt. (referentie: Jabre P et al. N Engl J Med. 2013;368:1008)