...

Vorig jaar herleefde de economie na het versoepelen van de maatregelen tegen covid, maar eind 2021 stak inflatie de kop op. Amonis boekte mooie resultaten. De Algemene Vergadering van Amonis besloot daarom een uitzonderlijk globaal nettorendement toe te kennen.De 4,5% geldt zowel voor het sociaal als gewone VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen), en voor de nieuwe POZ-contracten (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen). Ook houders van een vennootschap krijgen dit rendement op hun IPT (Individuele Pensioentoezegging). Wie zijn pensioen in de vorm van maandelijkse rentes opneemt krijgt een verhoging van 6,5%. In 2020 digitaliseerde het Riziv de sociale voordelen voor artsen en tandartsen. Dat zorgde voor een vertraging op de uitbetalingen. 2021 was dan het eerste jaar waarin de toekenning van de sociale voordelen volledig digitaal verliep. Dat zorgde voor een stijging van het 'incasso' in 2021 ten opzichte van 2020 met 82%. Maar ook vergeleken met 2019 was er in 2021 nog altijd een stijging met 2,5%. Het incasso van Amonis, de bijdragen van de leden, komt voor 53% vanuit de sociale voordelen van het Riziv, maar bestaat voor 46% uit persoonlijke bijdragen. Het totale incasso bedraagt 94,2 miljoen euro. Het sociale VAPZ blijft het belangrijkste product van Amonis en is goed voor 83% van het incasso. Amonis telde in 2021 in totaal 28.653 leden, waarvan er 27.356 beroepsactief zijn. Het grootste deel van de leden, namelijk 64%, zijn artsen. Het aandeel van andere vrije beroepen neemt toe: 19% kinesitherapeuten, 10% tandartsen en 2% apothekers. 'Andere' vrije beroepen zijn nog goed voor 5% - daar zitten ook niet-zorgverleners bij zoals advocaten. De apothekers zijn een groeiende groep: van de 825 leden die er in 2021 bijkwamen, was 10% apotheker. Goed nieuws is ook dat 65% van de nieuwe leden pas afgestudeerd zijn. In 2021 waren er ook 700 leden die, nadat ze het geld voor hun pensioen elders waren gaan investeren, naar Amonis terugkeerden. Het pensioenfonds vervrouwelijkt: 55% van de leden zijn vrouw, van de nieuwe leden is twee derden vrouw. De pandemie bemoeilijkte het werven van nieuwe leden, wat Amonis verplichtte zijn rekruteringsstrategie bij te sturen. Meer en meer wordt een beroep gedaan op sociale media: Facebook, Instagram... - rekening houdend met de strenge privacyrestricties (GDPR). Amonis benadert jonge zorgverleners bijvoorbeeld ook door deelname aan webinars. De voordelen van dit soort contacten is dat wie zich aanvankelijk geïnteresseerd toont, ook vaker een contract afsluit. Dat verloopt voor Amonis bovendien dikwijls minder arbeidsintensief dan de klassieke 'klantenwerving'. Maar het openhouden van alle kanalen - de klassieke en de nieuwe - vraagt wel meer mankracht. In 2021 namen 864 leden hun pensioen op - dat was 6% meer dan in 2020. Meestal gebeurt dit door het opnemen van kapitaal - 8% kiest voor een rente (2% voor een lijfrente). De activaportefeuille van Amonis bestaat voor bijna 55% uit 'Liability Driven Investments', dat zijn veilige investeringen die de verwachte uitbetalingen in de nabije toekomst met minimale risico's moeten dekken. 45% van de portefeuille bestaat uit 'Growth': investeringen die op langere termijn een optimaal rendement moeten genereren. Die zijn gespreid over zeer verschillende sectoren - beursaandelen, vastgoed, obligaties - meestal met eigen, gespecialiseerde 'beheerders'. Elk pensioenfonds moet wettelijk een minimale solvabiliteitsmarge behouden, een reserve bovenop de gedekte bedragen. Met een dekkingsgraad die eind maart dit jaar tussen 115% en 116% zat, heeft Amonis ruim het vijfvoudige van de wettelijk vereiste marge. Voor elke 100 euro die het naar verwachting moet uitgeven, houdt het 15 euro in reserve. Te grote reserves opbouwen heeft voor Amonis trouwens weinig zin, het moet geen winst maken voor de aandeelhouders. De uitdaging voor het pensioenfonds zit vooral in het behouden van de koopkracht van zijn pensioengerechtigde leden. Momenteel pakken zich donkere wolken samen boven de economische vooruitzichten. Het ziet ernaar uit dat de inflatie toch nog enige tijd zal aanhouden. De oorlog in Oekraïne en de onzekerheid die deze situatie teweegbrengt, bemoeilijkt nog de transitie van de economie naar meer duurzaamheid. Hoewel we nu misschien wel sneller onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zullen moeten afbouwen... Pensioenfondsen moeten hun steentje bijdragen tot de verduurzaming van de economie, stelt de CEO van Amonis, Tom Mergaerts. Ecologisch en ethisch beleggen zit evenwel in het DNA van Amonis: "We pasten de ESG-principes (Ecological, Social, Governance) al toe nog voordat die een begrip werden." In 2020 volgde dokter Dirk Bernard (klinisch bioloog) dokter Herwig Van Dijck op als voorzitter van de raad van bestuur. Die raad van bestuur bestaat nog grotendeels uit artsen. Hoewel het merendeel van de leden van Amonis vrouw is, blijft het moeilijk vrouwelijke kandidaten te vinden voor de beheerfuncties. Dokter Florence Hut (Brussels chirurg) is vooralsnog de enige vrouwelijke arts in het bestuur.