...

Sinds begin van dit jaar is het mogelijk een aanvraag bij de 'Directie-generaal personen met een handicap' in te dienen via de eHealthBox. Onlangs meldde het Riziv dat dit een snellere afhandeling van het dossier verzekert. Maar het Forum des Associations de Généralistes (FAG), het GBO en Absym waarschuwen nu gezamenlijk tegen deze procedure.Toegang tot Sumehr Bij de elektronische procedure stuurt de huisarts in plaats van het formulier een Sumehr - dat is een 'samenvatting' van het medische dossier - met de eHealthBox door naar de betrokken dienst. De procedure staat beschreven op de website van de DG personen met een handicap.Daar staat ook te lezen wie toegang krijgt tot de medische gegeven. Dat zijn voor de 'DG Personen met een handicap' de artsen die de evaluatie uitvoeren.Maar de site vermeldt daarnaast dat andere instanties de gegevens kunnen raadplegen - als de patiënt er een dossier heeft. Dat zijn onder meer het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (VAPH) en l'Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH). Maar ook CARA (Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigaanpassing van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid), het Bestuur van de medische expertise (Medex), de VDAB en het RIZIV worden genoemd.Dat vinden FAG, Absym en GBO een brug te ver: wat hebben deze diensten te maken met (de gegevens vermeld in) de aanvraag van de patiënt, vragen ze zich af. Het CARA moet bijvoorbeeld controleren of de patiënt wel recht heeft op een rijbewijs. Medex is de dienst die de afwezigheid op het werk moet controleren voor ambtenaren en leerkrachten. De artsenvereniging vinden het een gevaarlijk precedent dat de 'DG Personen met een handicap' hun gegevens zouden delen met dergelijke diensten.Geïnformeerde toestemming? De patiënt kan er zich wel tegen verzetten dat al die diensten toegang krijgen tot zijn gegevens. Maar voor deze opt-out moet hij wel zelf het Directie-generaal generaal contacteren. (De mogelijkheid van een opt-out zou in de toekomst op het formulier komen dat de patiënt moet invullen.)De Franse artsenorganisaties wijzen erop dat het Sumehr is bedoeld om op een strikt beveiligde server te worden opgeslagen, waar alleen artsen die een therapeutische relatie met de patiënt bewijzen, er toegang tot krijgen.De privacywet regelt strikt de toegang tot medische gegevens. Die is bijvoorbeeld alleen mogelijk als de betrokken patiënt vooraf eerst goed is geïnformeerd en zijn toestemming heeft gegeven.De vermelde organisaties vinden het dan ook heel raar dat het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid van de Privacycommissie voor deze 'gegevensdeling' het licht op groen heeft gezet.