...

De aanvaarding van euthanasie steeg elk decennium tussen 1981 en 2008 in elf van dertien onderzochte West-Europese landen. Opvallend daarbij is dat in Nederland de euthanasie-aanvaarding niet meer toenam in het recentste decennium, terwijl dat in België duidelijk wel het geval was. De gemiddelde aanvaarding is nu voor het eerst hoger in België dan in Nederland, aldus de VUB.De aanvaarding in Centraal- en Oost-Europa steeg niet of daalde zelfs in het laatste decennium in acht van de tien onderzochte landen.Religie en tolerantieDe auteurs vonden een verklaring van deze schijnbare oost-westtegenstelling in de evoluties in religiositeit en tolerantie. De religiositeit nam in de West-Europese landen sterk af tussen 1981 en 2008, maar steeg in de meeste Centraal- en Oost Europese landen. Anderzijds nam de tolerantie ten aanzien van persoonlijke levenskeuzes (onder andere echtscheiding en homoseksualiteit) toe in de meeste West-Europese landen en af in de meeste Centraal- en Oost-Europese landen.Overige mogelijke verklaringen zijn dat er veel meer debat en media-aandacht is geweest rond euthanasie in West-Europa en dat veel Centraal- en Oost-Europese landen daarnaast met gezondheidszorgproblemen kampen sinds de val van het communisme. "Bovendien is er in die landen een lager gevoel van keuzevrijheid over het eigen leven."