...

De krant De Standaard bericht er vandaag over in haar papieren editie. De gezondheidsenquête is een tienjaarlijkse bevraging naar het subjectieve welbevinden van de Belgische bevolking. Met betrekking tot homeopathie blijkt uit de gezondheidsenquête dat er in het verleden en ook anno 2018 vooral hoogopgeleiden en vrouwen gebruik van maakten. De achteruitgang van het aantal homeopathische raadplegingen verwondert dokter Bert Lambert, voorzitter van de Vlaamse Studievereniging voor Unitaire Homeopathische Geneeskunde. Tegelijk stelt hij in De Standaard een probleem vast aan de aanbodzijde. Er komen te weinig nieuwe homeopaten op de markt. Lambert ziet verschillende verklaringen. Onder meer wijst hij naar de zware opleiding. Dat in combinatie met de sterke vervrouwelijking van het beroep, heeft volgens hem tot een afname van het aantal nieuwe homeopaten geleid. Bovendien stelt Lambert vast dat proffen nu al in het eerste jaar opleiding tot arts de studenten diets maken "dat ze hopen dat niemand zich ooit tot homeopathie bekeert." Vroeger werd men pas in het vierde jaar 'bewerkt', dixit de homeopathische arts.Uit CM-gegevens die De Standaard opvroeg blijkt trouwens dat ook de consumptie van homeopathische geneesmiddelen achteruitboert. Tot 2019 voorzag de CM hiervoor in de aanvullende verzekering een tegemoetkoming. Desondanks daalde het aantal unieke gebruikers van homeopathische geneesmiddelen bij dit ziekenfonds van 46.395 in 2009 naar 24.955 in 2018. Tot slot leren de Sciensano-rapporten op basis van de gezondheidsenquête uit 2018 ook dat het gebruik van benzodiazepines daalt. Vooral dan bij 65-plussers. In 2004 nam 19,2% van de 65-plussers slaap- en kalmeermiddelen, in 2018 was dit teruggelopen tot 11,9%.