...

In Nederland plegen jaarlijks gemiddeld 185 mensen suide op het spoor. In Belgizijn er zo'n 100 gevallen per jaar. Tweederde van de mensen die suide plegen op het spoor zijn in behandeling bij een psychiatrische instelling. De zelfdodingen vinden vooral plaats op sporen in grote gemeenten of steden of in de buurt van een psychiatrisch ziekenhuis.Volgens Van Houwelingen is het aantal spoorsuides afhankelijk van de intensiteit van het treinverkeer. "Daar kunnen we weinig aan doen", zegt hij in het blad Psy, "maar we kunnen de sporen wel minder toegankelijk maken." Zelfdoding op het spoor gebeurt over het algemeen in een opwelling, legt hij uit. "Zo'n opwelling ebt na een tijd weg. We moeten er dus voor zorgen dat iemand niet meteen aan die opwelling kan toegeven. We kunnen barries opwerpen door een spoor bijvoorbeeld af te schermen met hekken." 60 risicolocaties En het advies van de psychiater wordt ook meteen opgevolgd: de volgende jaren worden in Nederland al 60 risicolocaties beschermd met hekken. Door bovendien meer verlichting en camera's aan te brengen wordt het gevoel van anonimiteit kleiner. Uit het onderzoek blijkt dat dit de zelfmoordimpuls kan doorbreken. Van Houwelingen vergelijkt het treinsuideprobleem met het hoge aantal verkeersdoden van tien jaar geleden. "Door allerlei verschillende maatregelen zoals veiligere auto's en de aanleg van rotondes is dat aantal drastisch afgenomen. Zoiets is ook mogelijk bij treinsuides."