...

De nieuwste cijfers zijn afkomstig van de peillaboratoria voor microbiologie en van het Riziv. Ze dienen evenwel met voorzichtigheid behandeld te worden, aangezien niet alle laboratoria voor microbiologie registreren voor soa's (ongeveer 60%), stipt het WIV aan.ChlamydiaChlamydia is de meest frequent gediagnosticeerde soa en de stijgende epidemiologische trend van het aantal gevallen wordt ook in 2012 verdergezet. De gemiddelde toename sinds 2002 bedraagt 16% per jaar: van 1.064 naar 4.633 gevallen. Tussen 2011 en 2012 was er een toename van 23%. In 2012 is het aantal Chlamydia-registraties het sterkst toegenomen in Vlaanderen en in Wallonië. In datzelfde jaar werd echter opvallend meer getest op de aandoening. "We kunnen dus niet met zekerheid stellen dat het aantal Chlamydia-infecties in opmars is, dan wel dat er meer getest wordt", luidt het.De meest getroffen groep zijn de vrouwen tussen 15 en 30 jaar, met bijna twee keer meer registraties dan bij mannen. Testen voor Chlamydia in die leeftijdsgroep is heel belangrijk omdat de infectie asymptomatisch verloopt in 60 tot 80% van de geïnfecteerde vrouwen en in 30 tot 40% van de geïnfecteerde mannen.GonorroeGonorroe stijgt eveneens, met een gemiddelde toename tijdens de voorbije tien jaar van 13% per jaar (van 289 gevallen in 2002 tot 911 gevallen in 2012). De meest getroffen groep zijn de mannen tussen 15 tot 35 jaar. Er worden 3,2 keer meer infecties bij mannen geregistreerd dan bij vrouwen.SyfilisOok syfilis vertoont een continue stijging over dezelfde periode, van 155 gevallen in 2002 tot 776 gevallen in 2012, maar de stijgende trend neemt af. De toename doet zich voornamelijk voor in Brussel, terwijl het aantal syfilis-registraties in Vlaanderen en Wallonië stabiliseert.Goed behandelbaarZowel Chlamydia, gonorroe als syfilis zijn goed behandelbaar. Gonorroe is in ons land nog steeds goed te behandelen met de antibiotica voor eerste en tweedelijnsbehandeling (ceftriaxone en spectomycine). Men is echter waakzaam daar de eerste aanwijzing van resistentie voor de recentste antibiotica (cefixime en ceftriaxone) reeds werd beschreven in Europa.