...

Niet alleen het aantal slokdarmoperaties dat een ziekenhuis verricht, bepaalt de kwaliteit en de uitkomst van de ingreep, zo stelt het Collegium in een reactie op de CM-lijst die de krant De Standaard als eerste publiceerde.Per provincieVoor de onmiddellijke sterfte bij de ingreep is bijvoorbeeld ook de nazorg in het ziekenhuis doorslaggevend. En de kwaliteit van die nazorg hangt dan weer samen met het totale aantal geopereerde patiënten dat in intensive care wordt opgevangen. Dat gaat dan evengoed over patiënten met een hart- of longoperatie, of die geopereerd werden aan de darm of de pancreas.Wat de tweejaarsoverleving na de operatie betreft, is het fout zich te concentreren op de twee universitaire ziekenhuizen, stelt het Collegium. In elke Vlaamse - en Waalse - provincie zijn er twee of drie ziekenhuizen gespecialiseerd in zware oncologische pathologie. Nu al komt zestig procent van de kankerpatiënten terecht in een ziekenhuis dat een belangrijk volume van zware operaties heeft. Verder zijn een goede omkadering en de juiste medische bijbehandelingen bij dit soort ingrepen doorslaggevend. Hergroepering van de behandelingen per provincie zijn voor het Collegium bespreekbaar.Het Collegium wijst er nog op dat de cijfers die de CM publiceert, moeten vermenigvuldigd worden met een factor 2 of 2,5. En dan komen al heel wat meer ziekenhuizen in de buurt van het wat willekeurige criterium van 20.Het Collegium heeft de medische expertise in huis om mee te werken aan de structurele omkadering, de samenwerking en de multidisciplinariteit die goede resultaten moeten garanderen, stelt het ten slotte. Het schreef hierover al een brief om de CM-baas Marc Justaert daarop te wijzen.