...

In de eerste drie maanden van dit jaar waren er 445 aangiften van euthanasie in België. "Als we dat extrapoleren naar een heel jaar, komen we uit op 1.780 gevallen", zegt professor Wim Distelmans (VUB), voorzitter van de Federale Commissie Euthanasie. "Dat zijn er liefst 350 meer dan vorig jaar. Wat ook opvalt: van die 445 gevallen zijn 80% Nederlandstaligen. In Vlaanderen wordt er dus veel vaker euthanasie toegepast dan in Wallonië."Distelmans heeft twee verklaringen. "Er worden sowieso meer gevallen geregistreerd. In 2009 werd naar schatting de helft nog niet aangegeven, nu gebeurt dat consequenter. Daarnaast is er ook een grote bewustwording in Vlaanderen." De VUB-professor verwijst onder meer naar het succes van het LEIF-project, het Levenseinde Informatieforum.