...

In het artikel worden data besproken uit vijf omvangrijke epidemiologische studies uitgevoerd in Zweden, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Daaruit blijkt dat zowel de prevalentie als de incidentie van dementie in specifieke leeftijdsgroepen afnemen met de tijd.Zo toont de studie uit het Verenigd Koninkrijk een significante daling aan (ca. 22%) van de prevalentie van dementie bij 65-jarigen in 2011, ten opzichte van de schattingen die men voorspelde in 1990. Resultaten van de studie uit Zaragoza (Spanje) toonden een significante daling (ca. 43%) in dementieprevalentie aan bij mannen van 65 en ouder tussen 1987 en 1996. De Zweedse (Stockholm) en Nederlandse (Rotterdam) onderzoeken duidden aan dat leeftijdsspecifieke incidentie van dementie in deze regio's afneemt.Om gezondheidszorg te kunnen verschaffen, is het nodig een accuraat beeld te krijgen van het aantal dementiegevallen in een land. Veel bewijsmateriaal dat op nationaal niveau gebruikt wordt, is echter gebaseerd op onderzoek dat gestart werd in de jaren 1980, dixit het onderzoek. "Deze oude studies ondersteunen de idee van een aanhoudende 'dementie-epidemie', maar zijn nu gedateerd in termen van levensverwachting, leefomstandigheden, en verbeteringen in de gezondheidszorg en levensstijl", zegt Carol Brayne, hoofdauteur."Onze up-to-date resultaten suggereren een relatief optimistisch beeld van mogelijk toekomstige trends in het aantal dementiegevallen."