...

Tussen 8 en 14 november werden dagelijks gemiddeld 53 patiënten wegens covid in het ziekenhuis opgenomen - wat een stijging ten opzichte van het vorige zevendaags gemiddelde van 8% inhoudt.Tussen 5 en 11 november bleef het aantal bevestigde gevallen tamelijk stabiel. Met gemiddeld 649,6 nieuwe bevestigde gevallen per dag nam het zevendaags gemiddelde ietsje af met 1%.Maandag 14 november lagen er 790 patiënten met covid in het ziekenhuis, wat 6% minder was dan de maandag voordien.Nog 54 patiënten met covid lagen op de afdeling intensieve zorg (-10%).Het aantal sterfgevallen daalde met 21% (gemiddeld 4,3 per dag tussen 5 en 11 november, allemaal in het ziekenhuis).De mediane schatting van het transmissiegetal op basis van het aantal bevestigde gevallen bedroeg voor heel België 0,991. Tussen 5 en 11 november werden er dagelijks 39.343 tests afgenomen. De positiviteitsratio bedroeg 13,6%. Vooral volwassenen tussen 20 en 64 jaar testen positief (16 à 17%).