...

Die toename is het grootst bij de specialisten, in het bijzonder in Brussel. Bij de huisartsen is ze nog het meest uitgesproken in Vlaanderen, waar het aantal huisartsen dat zich aan de overeengekomen tarieven houdt nochtans heel hoog blijft.HuisartsenZo zie je dat van de Vlaamse huisartsen in 2023 5,5% het akkoord verwerpt, tegenover 4,77% in 2022. Als je alleen de geaccrediteerd huisartsen neemt, houdt in Vlaanderen 8,26% zich in 2023 niet meer aan de overeengekomen tarieven, tegenover 7,06% in 2022.Het gaat om hetzelfde akkoord artsen-ziekenfondsen, dat een looptijd van twee jaar heefVan de Waalse huisartsen houdt in 2023 zich 8,23% niet meer aan het akkoord en van de Brusselse 11,41%. Als je alleen de geaccrediteerde artsen neemt is dat respectievelijk 12,31% en 24,38% - in Brussel hanteert een kwart van de geaccrediteerde huisartsen zijn eigen tarieven. Het verschil met 2022 is telkens minder dan 1 procentpunt (maar wel bijna 1 procentpunt bij de geaccrediteerde Brusselse huisartsen).SpecialistenTerwijl de Vlaamse huisartsen het meest geneigd zijn zich aan de officiële tarieven te houden, doen de Vlaamse specialisten dat juist het minst. 21,27% van de Vlaamse specialisten hanteert in 2023 zijn eigen tarieven een stijging met ruim een procentpunt tegenover vorig jaar (19,95%).Als je alleen de geaccrediteerde Vlaamse specialisten bekijkt, bedraagt de toename van het aantal gedeconventioneerden zelfs 2 procentpunt: 32,76% in 2023 tegenover 30,69% in 2022. Een derde van de Vlaamse specialisten met een accreditatie hanteert zijn eigen tarieven.In Wallonië deconventioneert 12,36% van de specialisten en 17,11% van die met een accreditatie. In Brussel is dat respectievelijk 17,22% en 24,34%. Het laatste percentage is een toename met bijna 3 procentpunt tegenover 2022 - in Wallonië zit die net boven het procentpunt.KneldisciplinesWanneer je nagaat welke specialisten het akkoord voor 2023 het vaakst opzegden, zie je dat de stijging van het aantal dat eigen tarieven gaat hanteren nog het grootst is voor de disciplines waar al een meerderheid of minstens een goede helft dat doet.Zo is in 2023 70% van de dermatologen gedeconventioneerd - een stijging met nog bijna 6 procentpunt tegenover vorig jaar.Van de oftalmologen hanteert 60,5% in 2023 eigen tarieven - een stijging met ruim 3 procentpunt in vergelijking met vorig jaar.De stijging van het aantal gedeconventioneerden ten opzichte van vorig jaar bedraagt 4,5 procentpunt bij de plastisch chirurgen (53,5% hanteert eigen tarieven); 3 procentpunt bij de gynaecologen (47% hanteert eigen tarieven); 4,5% bij de orthopedisten (42% hanteert eigen tarieven).Ook bij de urologen (35% hanteert eigen tarieven) en bij de neurochirurgen (26% hanteert eigen tarieven) is er nog een toename met ruim 3 procentpunt van het aantal gedeconventioneerden ten opzichte van vorig jaar.De cijfers zijn hier telkens voor heel België en voor alle actieve artsen.