...

"Ablatie pakt alleen de gevolgen aan van chronische voorkamerfibrillatie, en niet de oorzaken. Dat maakt dat veel patiënten hervallen", duidt Yoleen Van Camp. Ze verwijst naar gegevens van een KCE-studie, waaruit blijkt dat 16% van de patiënten die een ablatie ondergingen, binnen het jaar opnieuw dezelfde behandeling krijgen.Yoleen Van Camp: "Het probleem is dat de budgetten voor preventie en behandeling in verschillende handen zijn: preventie ligt bij de gewesten, behandeling is een federale materie. Bij de zesde staatshervorming werden bevoegdheden geregionaliseerd zonder dat de budgetten meekwamen. De Vlaamse overheid heeft daardoor onvoldoende middelen voor adequate preventie."Partijlid en cardioloog Jan Vercammen treedt haar bij en pleit voor meer controles op het aanrekenen van dergelijke ablaties. Uit het schriftelijke antwoord van Maggie De Block blijkt dat de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van het Riziv de voorbije vijf jaar vier onderzoeken uitvoerde binnen dit domein.