...

Tijdens de registratieperiode werden 8.097 kinderen met een aangeboren afwijking opgetekend. Op een totaal van 300.167 geboorten komt dat neer op 2,70%. Het percentage aangeboren afwijkingen ligt iets hoger dan het Europese Eurocat-gemiddelde van 2,31%. Meest hartafwijkingen Afwijkingen van het cardiovasculaire stelsel, van de ledematen en van het zenuwstelsel komen het vaakst voor in de provincie Antwerpen. De registratie gebeurt per geboortetype (levend, dood of geduceerde abortus) en als totaal per 10.000 geboorten. Een ventrikelseptumdefect werd in de registratieperiode bijvoorbeeld vastgesteld bij 661 levendgeboren kinderen.Oro-faciale clefts komen in Antwerpen voor bij 16,79 per 10.000 geboorten, spina bifida bij 5,13 per 10.000 geboorten. Chromosoomafwijkingen worden gedetecteerd bij 24,29 per 10.000 geboorten. Het syndroom van Down voert die ranglijst aan met 12,49 gevallen per 10.000 geboorten. In iets minder dan de helft van de gevallen is hier sprake van een geduceerde abortus. Versus Europa Hartafwijkingen, chromosoomafwijkingen en afwijkingen van het spijsverteringsstelsel komen minder voor dan gemiddeld binnen Eurocat. Een aantal afwijkingen komen in Antwerpen dan weer meer voor dan gemiddeld. Ledemaatafwijkingen zoals klompvoetjes, heupluxaties en polydactylie bijvoorbeeld (47,74 versus 40,60 per 10.000 geboorten).Ook afwijkingen van het zenuwstelsel, oro-faciale clefts, afwijkingen van het genitaal stelsel, het spier- en skeletstelsel, het oog en de huid, maternele infecties, genetische syndromen en microdeleties worden meer geregistreerd. Evoluties De meeste afwijkingen vertonen schommelingen doorheen de jaren. De frequentie van hydrocephalie, heupdysplasie en afwijkingen van het oog en de huid daalde de afgelopen tien jaar in Antwerpen. Voor polydactylie werd in die periode een stijgende trend waargenomen.Tussen december 2007 en juni 2008 werd een statistische cluster van atriumseptumdefect ontdekt. De cluster en de stijgende trend worden momenteel verder onderzocht.