...

Het seminarie is een organisatie van de Leerstoel Gezondheidsrecht en gezondheidsethiek, in samenwerking met de onderzoeksgroep Persoon en Vermogen van de Universiteit Antwerpen.Na de inleiding door prof. Thierry Vansweevelt komt de nieuwe wet op de esthetische geneeskunde aan bod. Advocaat Sylvie Tack krijgt wat dat betreft weerwoord van haar collega Ann Dierickx.Magistraat Frederic Blockx heeft het vervolgens over het gedeeld beroepsgeheim in de transmurale zorg. Respondent hier is dokter Lieven Wostyn, voorzitter van de Orde West-Vlaanderen.Na de pauze is het de beurt aan advocaat Evelien Delbeke. Samen met dr. Bart Hansen, coördinator gezondheidsethiek Emmaüs Groep en prof aan de KU Leuven, neemt ze de uitbreiding van de euthanasiewet onder de loep.Net voor de lunch gaan advocaat Christophe Lemmens en neuroloog prof. Patrick Cras in op de interpretatieproblemen van de negatieve wilsverklaring, dat naar aanleiding van een recente casus.In de namiddag spitten advocaat Diego Fornaciari en collega Liesbeth Lafaut de aanneming van ziekenhuisartsen in de context van overheidsopdrachten uit.Daarop volgt een discussie met onder meer advocaat Nick van Gelder over onderzoek op afgestaan lichaamsmateriaal. Is er daarbij sprake van vermoede toestemming of is er geen toestemming vereist?Jurist Tom Goffin van de Orde en huisarts Jean Colin sluiten de dag af met een reflectie over dringende voorlopige maatregelen en het toedienen van medicatie, naar aanleiding van de zaak Jonathan Jacob.Aansluitend volgt een receptie.Meer info en inschrijvingen: evelien.delbeke@uantwerpen.be, 03-286.79.40