...

"De emotionele stress door de moordpartij in de Franse hoofdstad, die minuut per minuut via de media te volgen was doorheen heel het land, vormde zelfs op honderden kilometers afstand een cardiovasculaire risicofactor", stellen de hartspecialisten van de Clinique Pasteur.Cardiologen van het ziekenhuis in Toulouse bestudeerden voor het eerst de impact van de gebeurtenissen begin januari 2015 op hartziekten. Ze analyseerden daartoe de gegevens van 346 patiënten die gedurende de drie dagen vanaf de aanslag werden opgevolgd voor thoraxpijn. De helft van die patiënten werd opgenomen. Die cijfers liggen een pak hoger dan dezelfde periode in 2014. Het gaat om zowat 75% meer opnames.De voornaamste klachten waren myocardinfarct, symptomatische hartritmestoornissen en hartinsufficiëntie. "Tijdens de drie dagen van de terroristische aanslagen tekenen we een significante toename op van die aandoeningen vergeleken met de hele maand januari: 180% meer myocardinfarct en 87% meer hartinsufficiëntie", stellen de specialisten vast.Dit onderzoek stelt terecht de morbiditeit gelinkt aan een uiterst stresserende gebeurtenis zoals een terreuraanval in het licht. De resultaten laten ook wel vermoeden dat de enorme media-aandacht de oorzaak kan zijn van thoraxpijn met een ziekenhuisopname tot gevolg, opperen de cardiologen.Ondanks het significante aantal bestudeerde patiënten vergen de conclusies van dit onderzoek uiteraard bevestiging op grotere schaal. Ze wijzen wel op het belang van emotionele stress als cardiovasculaire risicofactor.