...

Ze melden nu beide een aantal wijzigingen in de 'pandemie-nomenclatuur' voor huisartsen, waarmee aan een aantal opmerkingen is tegemoetgekomen..Volgens Domus Medica komt het Riziv ook tegemoet aan de wens van sommige triagecentra om een centrale inning op te zetten - waarbij de uitbetaalde prestaties volgens een meer solidair mechanisme zouden worden verdeeld.