...

In België is de titel van psycholoog bij wet beschermd. Alleen gediplomeerde en door de Psychologencommissie erkende 'psychologen' mogen hem gebruiken.""Toch zijn er in ons land meer dan 1.000 hulpverleners die de titel van psycholoog misbruiken en dat is een rem op de professionalisering van de hele beroepsgroep", zegt Edward Van Rossen, psycholoog en directeur van de Psychologencommissie. "Bovendien genieten psychologen vandaag niet altijd het volle vertrouwen van andere actoren in de geestelijke gezondheidssector."Ook mensen met psychische problemen hebben vaak nog te weinig vertrouwen in de sector om er effectief ook help te gaan zoeken. Dat is jammer. Dat het aantal Belgen dat zich niet goed in zijn vel voelt - en kampt met angstproblemen, depressieve gevoelens, burn-out, slaapproblemen of psychosomatische klachten - echt groot is, hoeft hier geen betoog.Om het vertrouwen te vergroten, werd ook een deontologische code opgesteld. Deze verscheen in het Staatsblad van 16 mei 2014 in de vorm van een KB. Met klachten kunnen cliënten/patiënten terecht bij de Tuchtraad van de Psychologencommissie."Elk wettelijk erkend en zichzelf respecterend beroepsorgaan moet instaan voor een goed functionerend tuchtsysteem", zegt Kris Luyckx, advocaat en voorzitter van de Tuchtraad van de Psychologencommissie. "Hierdoor fungeert de titel van psycholoog als een kwaliteitslabel dat respect afdwingt.""Maar bij klachten over niet-erkende 'psychologen' staan we machteloos", vervolgt hij.Een uitbreiding van de bevoegdheden van de Psychologencommissie is broodnodig, evenals een strengere aanpak van de titelfraude.De regering heeft daar overigens wel oren naar. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) streeft naar een betere regeling van de klinische psychologie en de psychotherapie binnen het KB 78.En zoals minister De Block wil ook minister van Middenstand en Zelfstandigen Willy Borsus (MR) dat de Pyschologencommissie verder evolueert naar een volwaardig beroepsinstituut. Dat moet onder meer de bijscholing in goede banen leiden en een duurzame kwaliteitsverbetering in de beroepsuitoefening tot stand brengen.Het congres in Brussel is een ideaal moment om alle partijen rond deze thema's samen te brengen en ideeën uit te wisselen.