...

Dit stellen de auteurs in het begin van een studie die tot doel had na te gaan in hoeverre de richtlijnen op dit gebied worden nageleefd in de Verenigde Staten. Ze besluiten dat 'ondanks de publicatie van tal van richtlijnen de aanpak van rugklachten steeds meer bestaat uit zorg die niet in overeenstemming is met die aanbevelingen'. Ze zien hierin dus een belangrijke mogelijke bron van besparingen, maar ook de gelegenheid de zorgverlening op dat gebied te verbeteren. We kunnen ons afvragen of de conclusies in ons land zoveel anders zouden zijn. (referentie: Mafi JN et al. JAMA Intern Med. 2013;173:1573)