...

Daarmee ging hij in op een vraag van N-VA-parlementslid en apotheker Kathleen Depoorter over het stijgende gebruik van verslavende slaap- en kalmeermiddelen bij de bevolking, vooral dan bij jongeren. "De overconsumptie van benzodiazepines bij 15- tot 24-jarigen stijgt al vier jaar op rij. Het gaat niet goed met de psychologische gezondheid van de jongeren," zo zei Depoorter. Ze citeerde daarbij uitvoerig uit diverse (internationale) studies. De N-VA-politica wou weten welke acties de minister ging ondernemen om het langdurig middelengebruik door jongeren tegen te gaan.Vandenbroucke stelde een toenemend mentaal onbehagen bij jongeren vast. Daardoor nemen ze volgens hem hun toevlucht tot slaap- en kalmeermiddelen. Die trend was er trouwens al voor de pandemie. Volgens de minister is het belangrijk dat jongeren snel ondersteuning krijgen, voor de problemen verergeren. Hij benadrukte dat er een alternatief nodig is voor "het grijpen naar een pil". De Vooruit-excellentie noemde het voorschrijfgedrag op het vlak van benzodiazepines "problematisch". Vandenbroucke in de Kamercommissie: "We moeten in de eerste plaats de zorgverstrekkers bewust maken. Daarom lanceren we dit najaar een campagne die zowel "sensibiliserend, informatief als vormend is. De campagne richt zich specifiek op huisartsen maar ook op apothekers en psychologen." Vandenbroucke noemde het 'erg belangrijk' dat huisartsen en klinische psychologen weten dat hun patiënten bij problematisch benzodiazepinegebruik bij de apotheker terechtkunnen voor een ontwenningsprogramma."Van belang is natuurlijk ook dat apothekers dit aanbod ontwikkelen en dat ze de eerstelijnspsychologische zorg kennen en er mensen naar kunnen doorverwijzen." Voor de minister is samenwerking tussen apothekers, huisartsen, klinisch psychologen en orthopedagogen essentieel.Tot slot verwees Vandenbroucke naar een onderzoeksproject dat sinds maart 2021 loopt in samenwerking met Sciensano. "Via de huisartsenpeilpraktijken hoopt het meer inzicht te krijgen in de voorschriftpraktijken van huisartsen met betrekking tot alle psychofarmaca bij kinderen en adolescenten," aldus de minister die wel betreurde dat het eindrapport pas tegen maart 2024 afgewerkt is.