...

De onderzoekers gingen na of patiënten stopten met roken, gezonde voedingsgewoonten aannamen en regelmatig sport beoefenden. Het betreft een epidemiologisch onderzoek uitgevoerd tussen begin 2003 en eind 2009 bij 153.996 volwassenen van 35 tot 70 jaar uit 628 stedelijke en landelijke gemeenschappen in 3 hooginkomenslanden, 7 midden- tot hooginkomenslanden, 3 laag- tot middeninkomenslanden en 4 laaginkomenslanden. De prevalentie van een gezonde leefwijze is over het algemeen laag en is in de armste landen nog lager. (referentie: Teo K et al. JAMA. 2013;309:1613)