...

Commissielid Yoleen Van Camp (N-VA) ondervroeg de minister van volksgezondheid over het hoge aantal CT-scans in ons land. Maggie De Block (Open VLD) verklaarde dat het hoge aantal ook haar zorgen baarde. Maatregelen zijn getroffen, en het vraagt ook wat tijd voordat het effect daarvan zichtbaar zal worden.IdentificatienummersIn de tweede helft van dit jaar zal het systeem van kracht worden waarbij op de factuur van ieder onderzoek het identificatienummer van het CT-toestel moet staan. Alleen geregistreerde toestellen hebben een identificatienummer. Het zal dus onmogelijk worden om prestaties te laten terugbetalen die met 'zwarte toestellen' zijn verricht.Ook toestellen die voor wetenschappelijk onderzoek zijn aangekocht, zullen nog alleen daarvoor kunnen dienen. Terugbetaalbare onderzoeken verrichten met deze toestellen, wordt ook onmogelijk.CombinatiesDe Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle zal daarnaast audits uitvoeren om 'outliers' op het spoor te komen - artsen die abnormaal veel beeldvorming voorschrijven. Deze dienst van het Riziv voerde al een eerste nulmeting uit.De audits op grond van data van het Intermutualistische Agentschap moeten het ook mogelijk maken combinaties van onderzoeken in kaart te brengen. De regering zette het licht op groen voor meer MRI-toestellen, want die stellen de bevolking niet bloot aan ioniserende straling. Maar als een MRI-onderzoek plaatsvindt naast een CT-scan, en niet in plaats van een CT-scan, zet dat natuurlijk geen zoden aan de dijk.Ten slotte vermeldde de minister dat er nieuwe nomenclatuurnummers komen voor bepaalde CT-onderzoeken. Sommige CT-scans worden gemaakt in kader van een PET-onderzoek. Dat gebeurt vooral bij oncologische patiënten en hún aantal neemt van jaar tot jaar toe. Door een apart nomenclatuurnummer voor dit soort CT-scans kan men het onderscheid maken met de gewone CT-scan. Daardoor worden de statistieken over dit laatste soort van onderzoeken betrouwbaarder.