...

Ilse Weeghmans, directeur van het VPP, legt uit dat veel patiënten tegen hun zin hun loopbaan moeten afbreken omwille van hun ziekte. "Deze patiënten zouden liever werken, maar boksen op tegen het systeem van arbeidsongeschiktheid waarin 'maar een beetje' kunnen werken lang niet zo eenvoudig is."Het systeem van toegelaten arbeid, dat bedoeld is om mensen die slechts een aantal uren per week kunnen werken toch aan de slag te helpen, is onvoldoende gekend, zegt Weeghmans. "Bovendien worden patiënten niet voldoende op de hoogte gebracht van deze mogelijkheden door adviserend geneesheren." Het VPP krijgt naar eigen zeggen frequent vragen van patiënten die graag deeltijds het werk willen hervatten, maar kop noch staart krijgen aan het systeem.Volgens het VPP "regent" het bovendien klachten van patiënten over "het gebrek aan communicatie of de miscommunicatie" tussen de verschillende artsen. Ilse Weeghmans ontkent niet dat er misbruiken van het systeem bestaan, "maar het mag er niet toe leiden dat patiënten die werkelijk nood hebben aan het vangnet van arbeidsongeschiktheid hiervan uitgesloten worden".