Op deze Internationale Vrouwendag wil Handicap International (HI) de aandacht vestigen op de zorgelijke situatie waarin vrouwen met een handicap zich bevinden (19% van de vrouwelijke wereldbevolking, 12% bij mannen een beperking).

"De covid-19-pandemie heeft geleid tot een toename van huiselijk geweld. Aangezien het aantal vrouwen met een beperking die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld reeds hoger ligt, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hun mishandeling ook is toegenomen", staat te lezen in een persbericht van de organisatie.

De organisatie brengt daarin enkele cijfers onder de aandacht. Zo blijkt uit een internationale studie van het UNFPA (United Nations Population Fund) dat meisjes en jonge vrouwen met een beperking tot tien keer meer te maken krijgen met gendergerelateerd geweld dan meisjes en jonge vrouwen zonder beperking. "Vrouwen met een mentale beperking zijn bijzonder kwetsbaar voor seksueel geweld", stelt HI.

Verder wijst HI erop dat van vrouwen met een beperking, wereldwijd slechts ongeveer 20% aan het werk is, tegenover 53% van de mannen met een beperking of 30% van de vrouwen zonder beperking. "Dit maakt dat vrouwen met een beperking kwetsbaarder en meer geïsoleerd zijn dan de rest van de bevolking." In ontwikkelingslanden is dit verschil nog groter, verduidelijkt HI. "Tussen de 75 en 100% van de vrouwen met een beperking is werkloos, ook al doen ze nog steeds het grootste deel van het huishouden en de zorg voor de kinderen."

Sinds het begin van de pandemie in maart 2020 heeft HI samen met haar partners van het project Making It Work in Africa (project dat goede praktijken wil verzamelen rond de inclusie van personen met beperking, nvdr) een overeenkomst ondertekend die de inclusie van vrouwen met een beperking verder ondersteunt.

De interventies zijn gericht op basisbehoeften, de preventie van en de reactie op gendergerelateerd geweld, alsook op de preventie van covid-19 zelf. Ze ondersteunen ook vrouwen met een beperking die het financieel moeilijk hebben of werkloos zijn.

Op deze Internationale Vrouwendag wil Handicap International (HI) de aandacht vestigen op de zorgelijke situatie waarin vrouwen met een handicap zich bevinden (19% van de vrouwelijke wereldbevolking, 12% bij mannen een beperking)."De covid-19-pandemie heeft geleid tot een toename van huiselijk geweld. Aangezien het aantal vrouwen met een beperking die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld reeds hoger ligt, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hun mishandeling ook is toegenomen", staat te lezen in een persbericht van de organisatie.De organisatie brengt daarin enkele cijfers onder de aandacht. Zo blijkt uit een internationale studie van het UNFPA (United Nations Population Fund) dat meisjes en jonge vrouwen met een beperking tot tien keer meer te maken krijgen met gendergerelateerd geweld dan meisjes en jonge vrouwen zonder beperking. "Vrouwen met een mentale beperking zijn bijzonder kwetsbaar voor seksueel geweld", stelt HI.Verder wijst HI erop dat van vrouwen met een beperking, wereldwijd slechts ongeveer 20% aan het werk is, tegenover 53% van de mannen met een beperking of 30% van de vrouwen zonder beperking. "Dit maakt dat vrouwen met een beperking kwetsbaarder en meer geïsoleerd zijn dan de rest van de bevolking." In ontwikkelingslanden is dit verschil nog groter, verduidelijkt HI. "Tussen de 75 en 100% van de vrouwen met een beperking is werkloos, ook al doen ze nog steeds het grootste deel van het huishouden en de zorg voor de kinderen." Sinds het begin van de pandemie in maart 2020 heeft HI samen met haar partners van het project Making It Work in Africa (project dat goede praktijken wil verzamelen rond de inclusie van personen met beperking, nvdr) een overeenkomst ondertekend die de inclusie van vrouwen met een beperking verder ondersteunt. De interventies zijn gericht op basisbehoeften, de preventie van en de reactie op gendergerelateerd geweld, alsook op de preventie van covid-19 zelf. Ze ondersteunen ook vrouwen met een beperking die het financieel moeilijk hebben of werkloos zijn.