...

Ter gelegenheid van deze Europese dag deelde Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform de leidraad "Aan mij mag je alles vragen" uit aan patiënten in het UZ Leuven. De actie wordt ondersteund door Zorgnet-Icuro, Domus Medica en de Vlaamse Ouderenraad.De leidraad moet de dialoog tussen patiënt en zorgverlener ondersteunen. Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) wijst er immers op dat één op vijf klachten bij de federale ombudsdienst 'Rechten van de patiënt" betrekking heeft op een gebrek aan informatie over de gezondheidsstatus en de behandeling. De handleiding "Aan mij mag je alles vragen" moet patiënten helpen tijdens de raadpleging. In de handleiding staan vragen als 'Wat is de slaagkans van mijn behandeling?' of 'Hoeveel kost mijn volledige behandeling?'. Ilse Weeghmans: "Na een consulatie zitten patiënten dikwijls nog met heel wat vragen. Belangrijk is dat zorgverleners en patiënten duidelijk communiceren over het onderzoek, de behandeling en de verzorging. Een goede communicatie verbetert de vertrouwensrelatie en vermindert de problemen nadien."