...

Bij Advance Care Planning (ACP) bespreekt u als huisarts met uw patiënt zijn of haar verwachtingen en wensen voor toekomstige zorg. "Een dergelijk gesprek is essentieel, zeker in de palliatieve fase van een ongeneeslijke ziekte", zegt prof. Wim Distelmans (VUB/UZ Brussel). "Uit ervaring weet ik echter dat de kennis van sommige collega- artsen op dit vlak nog beter kan." Om die kennis te vergroten en om artsen ook aan te moedigen om voorafgaande zorgplanning in hun praktijk (nog vaker) te bespreken, ontwikkelden Forum Palliatieve Zorg en LevensEinde InformatieForum (LEIF) een online leermodule. De module is opgebouwd uit vier hoofdstukken, legt prof. Distelmans uit. "Het eerste hoofdstuk legt uit wat ACP precies inhoudt, wat de rol is van de huisarts, wanneer het een goed moment is om ACP ter sprake te brengen en wat we leren van de praktijk en de wetenschap.""In een tweede hoofdstuk lichten we de verschillende wilsverklaringen, hun toepasbaarheid en mogelijkheden toe. Het derde hoofdstuk, 'Een goed gesprek', biedt een houvast bij gesprekken door middel van een checklist, tijdslijn en voorbeeldzinnen. Op het einde is er een zelftest, om na te gaan of artsen alle informatie goed begrepen hebben." Op verschillende plaatsen in de module kunnen artsen pdf's downloaden met belangrijke conclusies en samenvattingen. Het doorlopen van de hele module neemt maximaal twee uur in beslag. Accreditatie voor ethiek en economie werd aangevraagd. Met de online leermodule willen Forum Palliatieve Zorg en LEIF tegemoet komen aan het drukke bestaan van huisartsen. "Om de leermodule te volgen, moeten artsen zich niet verplaatsen, ze kunnen de e-learning volgen op een moment dat het voor hen past en op eigen tempo", zegt prof. Distelmans. "Ik merk dat veel artsen wel bereid zijn om in de praktijk met Advance Care Planning van start te gaan. Maar vaak ontbreekt het hen aan de tijd om er zich eerst grondig in te verdiepen, bv. in veelvoorkomende topics als wanneer het een goed moment is om ACP ter sprake te brengen, welke wilsverklaringen er bestaan... - allemaal zaken die dus in de e-module aan bod komen." Sinds 1 november van vorig jaar kunnen huisartsen overigens een forfaitair honorarium - zijnde 93,14 euro - factureren voor het opstellen en opvolgen van Advance Care Planning. De maatregel geldt voor patiënten in de palliatieve zorg die geïdentificeerd werden op basis van de PICT-schaal (Palliative Care Indicator Tool, de identificatieschaal van de palliatieve patiënt). De patiënt zelf betaalt niets. Een stap in de goede richting, volgens prof. Wim Distelmans, hoewel hij opmerkt dat de prestatie slechts eenmaal en enkel bij een palliatief geïdentificeerde patiënt kan geattesteerd worden en voorafgaande zorgplanning in de praktijk doorgaans meerdere gesprekken omhelst.