...

De beide ziekenhuizen maakten dat begin deze week bekend. De gesprekken daarover lopen al geruuime tijd, luidt het.De ziekenhuizen willen in een akkoord vastleggen hoe ze hun activiteiten kunnen integreren en op elkaar afstemmen. Op 9 juli zou dat moeten uitmonden in de ondertekening van een integratieprotocol.Het integratieprotocol bepaalt dan verder de voorbereidende fasen tot de start van de fusie in 2025.De directies starten deze week met een informatie- en consultatieronde. Ze praten met de vertegenwoordigers van de medewerkers en de artsen.Ze zullen op regelmatige tijdstippen communiceren over de voortgang van deze voorbereidingen, beloven ze."Alle artsen en medewerkers van beide ziekenhuizen kunnen meestappen in dit nieuwe verhaal", aldus de directies in de mededeling.Het ASZ heeft volgens zijn website in totaal 551 erkende bedden. Het grootste deel daarvan bevindt zich op de campus in Aalst, de rest is verdeeld over de campussen in Geraardsbergen en Wetteren.Het OLV-ziekenhuis beschikt over 959 bedden (waarvan 114 in het dagziekenhuis) en heeft naast de campus in Aalst ook campussen in Asse en in Ninove.De twee ziekenhuizen zaten al samen in het locoregionaal ziekenhuisnetwerk Curoz, dat verder bestaat uit het UZ Brussel en AZ Sint-Maria.De idee om te fusioneren is ingegeven door de snelle veranderingen in het zorglandschap, stellen de ziekenhuizen. Ziekenhuizen moeten hun rol aanpassen aan de maatschappelijke, institutionele en medische evoluties. Met de fusie anticiperen ze op de ontwikkelingen "in het belang van de patiënten, de betrokken artsen en medewerkers en de zorgprofessionals in de eerste lijn."