...

Op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen ligt morgen een voorstel op tafel dat de aanvragende huisarts of arts-specialist zou verplichten aan de patiënt mee te delen dat de tests door zowel een geconventioneerde als een gedeconventioneerde arts uitgevoerd kunnen worden. Het toegepaste tarief voor de tests is dan van dit laatste afhankelijk.Voor de Alliantie Artsenbelang - Domus Medica (AADM) staat de onduidelijkheid over het tarief een toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg in de weg. "Als een geconventioneerde huisarts of arts-specialist er bewust voor kiest om de financiële toegankelijkheid van de zorg te waarborgen, moet dit voor de patiënt ook gewaarborgd zijn in het verdere zorgtraject."Volgens AADM leidt het "onredelijke voorstel" bovendien tot nog meer administratieve waanzin. AADM zal daarom tegen dit voorstel stemmen."AADM kiest daarentegen resoluut en eensgezind voor het alternatief waarbij de klinische biologie, pathologische anatomie en genetica het statuut van de voorschrijver verplicht moeten volgen." Wanneer een geconventioneerd arts een test aanvraagt, moet deze tegen het conventietarief uitgevoerd worden. De conventiestatus van de klinisch bioloog, pathologisch anatoom of geneticus speelt daar volgens AADM geen rol meer bij.