...

Het Kennisdomein ICT van Domus Medica had voor de Nationale Commissie van 20 november een eigen nota over de informatisering van de gezondheidszorg opgesteld. Het uitvallen van e-healthdiensten, onvoldoende coördinatie en het in productie gaan van systemen voordat ze voldoende zijn uitgetest ziet DM als kernproblemen die om een rationele aanpak vragen (zie verder in het artikel).Begroting 2018Domus Medica/AADM maakte vorige week daarnaast bekend dat het, in tegenstelling tot Bvas, gaat voor een selectieve toepassing van de index. DM-voorzitter Roel Van Giel bevestigt dat AADM grotendeels achter het voorstel staat dat Jo De Cock twee weken geleden op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen voorstelde. Het voorstel dat NCAZ-voorzitter De Cock had geformuleerd, hield in dat de meeste honoraria bijna de volledige index zouden krijgen (1,5%) maar dat enkele sectoren geen index zouden ontvangen.GMDDat voorstel hield onder meer een niet-indexering van de GMD-honoraria in. "Dat is niet iets waar wij voor gekozen zouden hebben, maar we realiseren ons dat het GMD op dit moment van verschillende kanten onder vuur ligt", aldus dr. Van Giel.De Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle van het Riziv nam in een recent rapport het GMD van huisartsen onder de loep. De DGEC constateerde dat noodzakelijke elementen vaak in het dossier ontbraken. Volgens Van Giel heeft onder meer de beleidscel van minister De Block dat signaal opgepikt."We willen aan de Nationale Commissie nu een globaal plan voorstellen om het GMD in te zetten als instrument voor zorgkwaliteit. Vanuit dit bredere verhaal zullen we daarover voorstellen formuleren voor het nieuwe akkoord."Dr. Van Giel onderstreept nog dat door de selectieve indexering de raadplegingen en huisbezoeken een vollediger index zullen krijgen (1,5% i.p.v. 1,27%, nvdr.). Daar hebben huisartsen en (de meeste) specialisten ook alle baat bij, stelt hij.Recip-e: realistische streefdoelenVolgens DM-voorzitter Roel Van Giel heerst er een enorme spraakverwarring rond het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift. "Men verwart Recip-e om te beginnen met papierloos voorschrijven. Er is nog altijd een bewijs van voorschrift op papier nodig. Dat maakt het bijvoorbeeld onbegonnen werk om Recip-e tijdens het huisbezoek te gebruiken."Domus Medica vindt dat de overheid zich te veel vastpint op streefdata die onrealistisch zijn. "Het gevolg is dat men in productie gaat met toepassingen die nog niet rijp zijn. Dat hebben we gezien met de e-facturatie, met MyHandicap,... - met alle problemen vandien. Dat roept grote weerstand op het veld op.""Streefdata zijn nodig om het werk vooruit te doen gaan, maar men moet een realistische overgangsperiode voorzien - men mag zich niet vastpinnen op een datum."Paar jaar verder"Wat Recip-e betreft moeten de Woonzorgcentra nog de knoop doorhakken welke weg ze kiezen. En ook de ziekenhuizen zijn helemaal nog niet klaar om Recip-e te gebruiken (voor de ambulante voorschriften, nvdr.)."Voordat voor al deze settings de oplossingen in software geïntegreerd zijn, het systeem voldoende is uitgetest en rijp is voor productie, zullen we alweer een paar jaar verder zijn, denkt dr. Van Giel. "Het probleem van huisartsen die geen elektronisch dossier willen installeren omdat ze hun praktijk binnenkort toch stopzetten, zal voor het zo ver is zichzelf al grotendeels hebben opgelost.""Huisartsen die Recip-e al gebruiken, zullen dat ondertussen niet minder gaan doen."Volgens de mensen van het Kennisdomein ICT zal het ook nog wel enkele maanden duren voor Paris zonder eHealth-certificaat op het terrein beschikbaar is, vertelt Van Giel erbij.