...

Wat de inhoud van de nota betreft heeft AADM eigenlijk een grote opmerking: graag nog veel meer van dat. In de Nieuwsbrief van Domus Medica worden volgende elementen positief beoordeeld: De eerste lijn wordt beschreven als speerpunt van de gezondheidszorg in België. Echelonnering wordt daarom als een essentieel ingrediënt van deze gezondheidszorg gezien. Er wordt een duidelijke keuze gemaakt om het GMD op te waarderen. Afspraken tussen spoeddiensten en huisartswachtdiensten moeten overconsumptie tegen gaan. Er wordt een eerste stap gezet om fundamentele wijzigingen toe te passen binnen de gezondheidszorg en verschuivingen binnen het budget mogelijk te maken.