...

"In het akkoord staat ingeschreven dat het verbod op de derdebetalersregeling wordt opgeheven", stelt dokter Roel Van Giel (AADM). "De wet met diverse bepalingen inzake gezondheidszorg bevat al een aantal artikelen om dat mogelijk te maken. Maar het ziet er niet naar uit dat dit voor oktober al geregeld zal zijn. Als er nog geen algemene opheffing is van het verbod, moet de regeling in ieder geval toepasbaar worden gemaakt voor vaccinatie tegen de seizoensgriep.""De voorzitter van de Nationale Commissie, Jo De Cock, is op onze vraag ingegaan: hij wil tijdens de volgende vergadering bekijken welke steunmaatregelen nodig zijn om van deze campagne een succes te maken. Dit jaar zijn er een miljoen vaccins tegen influenza extra besteld. Bedoeling is natuurlijk ze allemaal op te gebruiken."Vraag is ook wat het vervolg gaat zijn op de vaccinatiecampagne tegen covid. Als besloten wordt in dezelfde periode groepen een boostervaccin tegen covid toe te dienen, kun je bekijken of je de twee campagnes kunt combineren. "Maar als men besluit grote groepen van de bevolking een derde dosis van een vaccin tegen covid aan te bieden, zal waarschijnlijk pas in het voorjaar gebeuren. Dan moet de griepvaccinatie natuurlijk al lang achter de rug zijn."Andere punten op de Nationale CommissieVolgende punten van de NCAZ van maandag 30/8 waren voor Van Giel (AADM) belangrijk.