...

In het KB van 10 juni 2014 (*) dat de nieuwe modaliteiten van het geneesmiddelenvoorschrift beschrijft, staat dat voorschrijvende artsen straks een pak meer informatie zullen moeten neerpennen dan nu het geval is. Vooral de verplichting om alle voornamen te vermelden - zowel die van zichzelf als die van de patiënt - lokte hevige reacties uit. Maar ook de vereiste om de beroepskwalificatie van de arts en de geboortedatum van de patiënt te vermelden, kon op weinig begrip rekenen. Een nieuwe lading kafkaïaanse maatregels, reclameerde het artsenkorps in koor.Een delegatie van de Alliantie Artsenbelang - Domus Medica (AADM) klopte daarop aan bij de top van het Riziv voor meer uitleg. Daar kregen de vertegenwoordigers te horen dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen. Zo identificeert het Riziv-nummer de arts en zijn beroepskwalificatie immers ondubbelzinnig. Het rijksregisternummer bevat dan weer alle nodige info over de patiënt - inclusief zijn of haar geboortedatum. Al die gegevens nog eens voluit neerpennen op het voorschrift, zou dan ook niet nodig zijn.Uitvoerings-KB?Reden genoeg om opgelucht te mogen ademhalen, zo lijkt het. Al wachten wij nog het uitvoerings-KB af dat het nieuwe model van de voorschriften vastlegt vooraleer definitief uit te blazen. Lang zou dat KB niet op zich mogen laten wachten, schreven we vorige vrijdag al. "Er wordt spoed achter gezet", lieten het FAGG en het Riziv ons al in koor weten.In afwachting daarvan werken beide instellingen ook een aan aankondigend communiqué met extra informatie over de nakende wijzigingen, zo reageerde FAGG-woordvoerder Ann Eeckhout vandaag tegenover onze redactie. Artsenkrant volgt dit dossier uiteraard verder op de voet en houdt jullie op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.