...

In het akkoord artsen-ziekenfondsen was 5 miljoen euro opgenomen voor het oprichten van nieuwe wachtposten. De overheid engageerde zich nochtans tegenover de huisartsen om het uitbreiden van het aantal wachtposten mogelijk te maken.De beslissing komt bovendien op een moment dat tien wachtposten klaar staan om van start te gaan, of al ver zijn gevorderd in het oprichtingsproces. De minister benadrukt wel dat meer patiënten moeten worden opgevangen in de wachtposten en minder in de spoed. Maar de beide syndicaten, en de koepelorganisatie van Vlaamse wachtposten, vragen zich af met welke middelen de huisartsen deze verschuiving dan wel moeten opvangen.Het voorstel van de minister werd afgewezen door de Algemene Raad van het Riziv, maar zou nu toch worden overgenomen door de regering. Die laatste heeft blijkbaar maar oog voor één "kortzichtige boodschap", en dat is dat men moet besparen - zo stellen de ondertekenaars.AADM, Wachtposten Vlaanderen en Kartel vragen uitdrukkelijk aan de minister "om in een besparingscontext de eerste lijn toch te versterken en de visie van een kwalitatieve gezondheidszorg in België" in haar begroting van 2016 toch te laten doordringen.In de pers maakt minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, zich vandaag (16/10) overigens sterk dat ze 408 miljoen kan besparen in de gezondheidszorg zonder de patiënte te treffen.