...

De ziekenhuisfinanciering ligt AADM na aan het hart. "Ons programma stelt dat de werkingsmiddelen en de inkomens van artsen gescheiden moeten worden. Men moet deze zaken apart bekijken", zo zegt DM-voorzitster Maaike Van Overloop. AADM gaat ervanuit dat besparingen nodig zijn. Maar een all-infinanciering is niet de oplossing; althans niet in de zuivere vorm.Transparantie "In de eerste plaats moet er meer transparantie komen. Het moet duidelijk zijn hoe de financiering in elkaar zit. Nu wordt vaak een percentage van de erelonen van artsen afgehouden. Maar waar gaat dat naartoe? Welke rol speelt dat in de financiering van het ziekenhuis?""Belangrijk is erover te waken dat de ziekenhuiszorg toegankelijk en kwaliteitsvol blijft. Daarom deelt ook iedereen de bezorgheid over de financiën: de ziekenhuisartsen, maar ook de huisartsen en patiënten. En het is ook voor iedereen duidelijk dat de financiering op een nieuwe leest geschoeid moet worden."Bij het nieuwe rapport van KCE over de kwestie, dat de verwachtingen van de verschillende 'stakeholders' in kaart brengt, worden ook mensen van Domus Medica gehoord. Maar voor Maaike Van Overloop is dat niet genoeg: "Bij deze materie moet een brede waaier van mensen uitvoerig betrokken worden. Men moet onder meer met de verschillende beroepsgroepen gaan praten."Continuïteit en subsidiariteit Huisartsen bijvoorbeeld ervaren volgens de DM-voorzitter goed genoeg de tastbare gevolgen. "Wanneer een patiënt op een spoeddienst terechtkomt, wordt hij vervolgens in de regel rechtstreeks naar een afdeling van hetzelfde ziekenhuis verwezen. Zoiets botst met de manier van werken van huisartsen. Misschien wordt die patiënt gewoonlijk in een ander ziekenhuis gevolgd. De huisarts zal zeker waken over de continuïteit""Bovendien is voor AADM het principe van de subsidiariteit erg belangrijk: de meest aangewezen persoon helpt de patiënt op de meest aangewezen plaats." En dat is niet noodzakelijk het ziekenhuis. Toepassing van dit principe leidt op zichzelf al tot een adequater besteding van de middelen.Overleg verlonen Wat de financiering van de eerste lijn betreft, moet het aandeel van de niet-prestatiegebonden vergoeding voor AADM zeker toenemen. "Nu zit dat teveel verdeeld over uiteenlopende stukjes: het GMD, de zorgtrajecten, de diabetespas,... Dat moet een coherenter geheel worden: een vergoeding voor het correct bijhouden van het dossier. Daar hoort nog een praktijkondersteuning voor ICT bij, en een bedrag voor de praktijkassistentie."Voor alle vormen van praktijken moet er ook een ondersteuning komen van de samenwerken: het is overleg dat de kwaliteit van de zorg verbetert en dat moet worden verloond. Als voorbeeld heb je nu al het Medisch Oncologisch Consult, maar zoiets moet structureel worden ingebouwd voor veel meer zaken."Mesoniveau "Voor AADM is ook belangrijk dat er een vast financiering komt voor het mesoniveau: de kringen, wachtposten, LMN's, Sel's ...moeten veel meer ondersteund worden. Een beter onderbouwing van het mesoniveau zal een grote impact hebben op de zorg op lokaal niveau - dat is: in de praktijk van de huisarts."Wat zijn onze 'heilige koeien'? Het stukje vergoeding dat we nu hebben voor het GMD, daar mag men zeker niet aan raken. Men moet juist werken aan een veralgemening daarvan. Er mag evenmin geraakt worden aan de financiering van de huisartsenkringen, de wachtposten, de LMN's ... Dat is voor de eerste lijn het equivalent van de infrastructuur in het ziekenhuis. Ze vormen de motor van de samenwerking tussen de praktijken en de uiteenlopende zorgverleners. Ze zijn onmisbaar voor de coördinatie tussen de zorgverleners in de eerste en de tweede lijn."