...

Het kennisdomein ICT van Domus Medica analyseerde een steekproef nadat de voorbije weken een aantal huisartsen de indruk kregen dat ze niet voor alle eGMD's een betaling ontvingen.Volgens die analyse kregen de artsen geen vergoeding voor een verlenging van het eGMD, al was de patiënt op consultatie geweest bij de huisarts en had hij het attest op tijd binnen gebracht.Het typische scenario is dat een patiënt een jaartje niet bij zijn GMD-houdend arts is langs geweest. Wanneer de patiënt het jaar daarop weer bij de huisarts komt en deze de status van het GMD bevraagt, krijgt hij de melding dat het GMD in orde is.De arts doet geen nieuwe aanvraag voor het eGMD omdat hij ervan uitgaat dat dat automatisch verlengd zal worden. Maar dat gebeurt niet.De reden is dat het GMD voor de arts maar één jaar geldig blijft maar voor de patiënt twee jaar.Het al dan niet kunnen vastleggen van therapeutisch relaties in een groepspraktijk zou de problemen nog vergroten.AADM vraagt dat alle ziekenfondsen een interne zoekopdracht verrichten en eGMD die onterecht niet uitbetaald zijn, alsnog zouden uitbetalen. Om vergissingen te vermijden zou het beter zijn dat het eGMD voor arts én patiënt maar één jaar geldig blijft.Ook vraagt AADM dat de therapeutische relatie met een arts zou uitgebreid worden naar de hele groepspraktijk.De beste oplossing voor het probleem zou voor AADM de automatisch verlenging van het GMD zijn. Alleen deze maatregel geeft de huisarts echt zekerheid dat de uitbetalingen correct zullen gebeuren. Als hij dan ook een leesbaar overzicht van de ziekenfondsen ontvangt.