...

(Reacties op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen, verdere uitvoering van het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen.) Roel Van Giel (AADM) onderstreept de voor de huisartsen gunstige verdeling van het bedrag uit de indexmassa dat niet gelijkmatig werd verdeeld over de verschillende uitgavenposten. Voor maatregelen die specifiek de specialisten betroffen, werd 44 miljoen euro uitgetrokken.Een belangrijke maatregel voor de huisartsen is de financiering van de praktijkverpleegkundige, waarvoor 16,5 miljoen werd opzijgezet.Daarnaast wordt in de begroting van 2023 een bedrag van vier miljoen ingeschreven voor de compensatieregeling voor beginnende huisartsen die nog geen GMD-honoraria kunnen innen, meldt Van Giel.Ten slotte wordt het consultatiehonorarium voor huisartsen opgetrokken tot 30 euro, na de toekenning van een indexering met 7,11% moest hiervoor nog 0,81 eurocent worden bijgepast.In totaal is voor dit laatste in 2023 33,5 miljoen euro begroot.