...

Het voorstel van de ziekenfondsen wilde de eerste lijn versterken, en daar stelt AADM zich achter. Het voorstel dat de regering nu naar voren schuift, is onaanvaardbaar want het doet helemaal niets voor de eerste lijn. Het haalt 82 miljoen uit de indexmassa, en bespaart over 2015 én 2016 tien miljoen op de huisartsenwachtposten. De 25 miljoen euro die de mininster reserveert voor initiatieven in een conventieakkoord, zijn voor AADM maar een doekje voor het bloeden. AADM keert daarom terug naar het begrotingsvoorstel van het Verzekeringscomité. Het stelt voor om - 40 miljoen euro te besparen in de klinische biologie, waarvan 20 miljoen euro terug in de ziekenhuizen wordt geïnjecteerd; - vijf miljoen euro te besparen in de medische beeldvorming door 'outliers' aan te pakken;Dat levert dan 25 miljoen euro op om te investeren in een sterke eerste lijn, met name: - 10,2 miljoen om de besparingen in de wachtposten te compenseren, - 15 miljoen om te investeren in de verdere uitbouw van het Elektronisch Medisch Dossier. AADM herinnert de minister graag aan haar eigen voornemens in haar beleidsverklaring.